เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

J กิจกรรมผู้บช.

 

banner 65

หัวข่าวประกาศ

newประกาศผลสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

clickประกาศราชชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติ (ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย) สอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

clickประกาศราชชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

clickประกาศผลการสอบคัดเลือกกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว (ทหารอาสา) ประเภททหารสัญญาบัตร,ประเภทนายทหารประทวน, และประเภทพลอาษาสมัคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

clickรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

click ขอกำหนดวันสอบคัดเลือกกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว (ทหารอาสา) ประเภททหารสัญญาบัตร,ประเภทนายทหารประทวน, และประเภทพลอาษาสมัคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

click ขอเลื่อนการสอบคัดเลือกกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว (ทหารอาสา)

click ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ประเภททหารสัญญาบัตร,ประเภทนายทหารประทวน, และประเภทพลอาษาสมัคร การสอบคัดเลือกกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว (ทหารอาสา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

click การสอบคัดเลือกกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว (ทหารอาสา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

click ประกาศผลสอบคัดเลือก การสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็น พลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

click ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ สอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการ ประจำปี ๖๔

click รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

click "กรมการสื่อสารทหาร " ขอแจ้ง กำลังพล บก.ทท. ให้นำโปรแกรม G-Chat , RTARF Mail มาใช้ในการติดต่อราชการ

click กองรักษาความปลอดภัย ศูนย์ไซเบอร์ทหาร แจ้งเตือนเปลี่ยนรหัสผ่าน rtarf mail

icon hot มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จาก ศบค.

การเ

          เนื่องด้วยปัจจุบันมีกำลังพล บก.ทท. ใช้ E-Mail ที่ให้บริการฟรีบนอินเทอร์เน็ต หรือ E-Mail ของหน่วยงานอื่น ในการติดต่อราชการ และใส่เป็นข้อมูลติดต่อประสานงานในหนังสือราชการ รวมถึงใช้แอปพลิเคชัน LINE ในการส่งข้อมูลหรือเอกสารทางราชการภายใน บก.ทท.

          จึงขอแจ้งการปฏิบัติของกำลังพลและส่วนราชการใน บก.ทท. ให้เป็นไปตามอนุมัติของ ผบ.ทสส. ดังนี้

​​​          ให้กำลังพล บก.ทท. ทุกคนใช้ RTARF Mail ในการติดต่อราชการ และงดใช้บริการ E-Mail ตามข้อ ๑ และให้ หน.ส่วนราชการใน บก.ทท. กำกับดูแลการปฏิบัติ รายละเอียดตามหนังสือ สส.ทหาร ด่วนมาก ที่ กห 0307/1863 ลง 28 มิ.ย.62

ให้นำโปรแกรม G-​​Chat มาใช้ใน บก.ทท. เพื่อติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์ เป็นการรักษาความปลอดภัยข้อมูล ซึ่งเป็นไปตามดำริของ นรม.  รายละเอียดตามหนังสือ สส.ทหาร ที่ กห 0307/1840 ลง 15 ก.ค.59 สามรถใช้งานได้ทั้ง แอนดรอย และ ios

 

คลิิ๊กดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน G-Chat ด้านล่าง

download

สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน G-Chat ได้ที่ https://www.ega.or.th/th/profile/978/

 

"กรมการสื่อสารทหาร มุ่งมั่นพัฒนา สร้างสรรค์นวัตกรรม 

ขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อกองบัญชาการอัจฉริยะ"

________________________________

กองนโยบายและแผน

สำนักแผนและอำนวยการสื่อสารทหาร

กรมการสื่อสารทหาร

โทร.ทหาร 5011648