เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

J กิจกรรมผู้บช.

 

banner 65

 

หัวข่าวประกาศ

 

newประกาศผลสอบคัดเลือก กำลังพลสำรองทำหน้าที่ทหารเป้นทหารชั่วคราว (ทหารอาสา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

clickประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ การสอบคัดเลือกกำลังพลเข้าทำหน้าที่ทหาร (ทหารอาสา) ประเภทพลอาสาสมัคร และ ประเภทนายทหารประทวน

click ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ประเภทนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

click ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ประเภทพลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

clickรับสมัครสอบคัดเลือกกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว (ทหารอาสา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

clickประกาศผลสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

clickประกาศราชชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติ (ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย) สอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

clickประกาศราชชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

clickประกาศผลการสอบคัดเลือกกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว (ทหารอาสา) ประเภททหารสัญญาบัตร,ประเภทนายทหารประทวน, และประเภทพลอาษาสมัคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

clickรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

click ขอกำหนดวันสอบคัดเลือกกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว (ทหารอาสา) ประเภททหารสัญญาบัตร,ประเภทนายทหารประทวน, และประเภทพลอาษาสมัคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

click ขอเลื่อนการสอบคัดเลือกกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว (ทหารอาสา)

click ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ประเภททหารสัญญาบัตร,ประเภทนายทหารประทวน, และประเภทพลอาษาสมัคร การสอบคัดเลือกกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว (ทหารอาสา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

click การสอบคัดเลือกกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว (ทหารอาสา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

click ประกาศผลสอบคัดเลือก การสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็น พลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

click ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ สอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการ ประจำปี ๖๔

click รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

click "กรมการสื่อสารทหาร " ขอแจ้ง กำลังพล บก.ทท. ให้นำโปรแกรม G-Chat , RTARF Mail มาใช้ในการติดต่อราชการ

click กองรักษาความปลอดภัย ศูนย์ไซเบอร์ทหาร แจ้งเตือนเปลี่ยนรหัสผ่าน rtarf mail

icon hot มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จาก ศบค.

การเ

เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 พลตรี หม่อมหลวง ประวีร์ จักรพันธุ์ ผู้อำนวยการ สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ของ สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ ลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านปิ่นเจริญ 4 ซอยนาวงพัฒนา 17 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี พร้อมทั้งได้ร่วมพัฒนาชุมชน โดยร่วมทาสีอาคารบ้านหนังสือ กรุงเทพฯ พร้อมทั้งพูดคุยพบปะประชาชนและมอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้านในชุมชน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการพัฒนาชุมชนต่อไป