เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

J กิจกรรมผู้บช.

 

banner 65

 

หัวข่าวประกาศ

 

newประกาศผลสอบคัดเลือก กำลังพลสำรองทำหน้าที่ทหารเป้นทหารชั่วคราว (ทหารอาสา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

clickประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ การสอบคัดเลือกกำลังพลเข้าทำหน้าที่ทหาร (ทหารอาสา) ประเภทพลอาสาสมัคร และ ประเภทนายทหารประทวน

click ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ประเภทนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

click ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ประเภทพลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

clickรับสมัครสอบคัดเลือกกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว (ทหารอาสา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

clickประกาศผลสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

clickประกาศราชชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติ (ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย) สอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

clickประกาศราชชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

clickประกาศผลการสอบคัดเลือกกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว (ทหารอาสา) ประเภททหารสัญญาบัตร,ประเภทนายทหารประทวน, และประเภทพลอาษาสมัคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

clickรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

click ขอกำหนดวันสอบคัดเลือกกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว (ทหารอาสา) ประเภททหารสัญญาบัตร,ประเภทนายทหารประทวน, และประเภทพลอาษาสมัคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

click ขอเลื่อนการสอบคัดเลือกกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว (ทหารอาสา)

click ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ประเภททหารสัญญาบัตร,ประเภทนายทหารประทวน, และประเภทพลอาษาสมัคร การสอบคัดเลือกกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว (ทหารอาสา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

click การสอบคัดเลือกกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว (ทหารอาสา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

click ประกาศผลสอบคัดเลือก การสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็น พลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

click ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ สอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการ ประจำปี ๖๔

click รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

click "กรมการสื่อสารทหาร " ขอแจ้ง กำลังพล บก.ทท. ให้นำโปรแกรม G-Chat , RTARF Mail มาใช้ในการติดต่อราชการ

click กองรักษาความปลอดภัย ศูนย์ไซเบอร์ทหาร แจ้งเตือนเปลี่ยนรหัสผ่าน rtarf mail

icon hot มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จาก ศบค.

การเ

วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.ค.65 น.อ.ณัฐพัชร หนองแสง ผอ.กสน.สน.บก.บก.ทท. ได้กรุณา เป็นประธาน ในการเปิดการฝึกอบรมการใช้งานการซ่อมบำรุงรักษารถดับเพลิงกระเช้ากู้ภัยอเนกประสงค์ ณ.ห้องประชุม 2 ชั้น 5 อาคาร สน.บก.บก.ทท.และร่วมชมการสาธิตการฝึกการใช้งานจริงที่ลานการฝึกปฏิบัติจริงที่หน้าอาคาร 15 โดยได้มีการทดสอบและฝึกการฉีดน้ำบนกระเช้ารถดับเพลิงส่วนในวันพรุ่งนี้จะเป็นการฝึกการใช้โฟมประจำรถดับเพลิง