เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

สน.บก.บก.ทท.

J กิจกรรมผู้บช.

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และสารสนเทศ

cross icon2ระเบียบ สน.บก.บก.ทท. ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ

cross icon2ข้อปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์

5c6adbec93947a0be97272a5b44cfaf8ขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่าน Window 10 

5c6adbec93947a0be97272a5b44cfaf8ขั้นตอนการตั้งค่าพักหน้าจอ Window 7 

 

 

สาระน่ารู้

cross icon2วินัยทหาร

cross icon2เครื่องหมายยศทหาร

cross icon2การลงทัณฑ์ทหารที่ผิดวินัย

cross icon2ระเบียบการทำความเคารพทางทหาร

5c6adbec93947a0be97272a5b44cfaf8การรักษาพยาบาล การเบิกจ่ายข้าราชการ

ประหยัดน้ำ

ประหยัดไฟ

          เนื่องด้วยปัจจุบันมีกำลังพล บก.ทท. ใช้ E-Mail ที่ให้บริการฟรีบนอินเทอร์เน็ต หรือ E-Mail ของหน่วยงานอื่น ในการติดต่อราชการ และใส่เป็นข้อมูลติดต่อประสานงานในหนังสือราชการ รวมถึงใช้แอปพลิเคชัน LINE ในการส่งข้อมูลหรือเอกสารทางราชการภายใน บก.ทท.

          จึงขอแจ้งการปฏิบัติของกำลังพลและส่วนราชการใน บก.ทท. ให้เป็นไปตามอนุมัติของ ผบ.ทสส. ดังนี้

​​​          ให้กำลังพล บก.ทท. ทุกคนใช้ RTARF Mail ในการติดต่อราชการ และงดใช้บริการ E-Mail ตามข้อ ๑ และให้ หน.ส่วนราชการใน บก.ทท. กำกับดูแลการปฏิบัติ รายละเอียดตามหนังสือ สส.ทหาร ด่วนมาก ที่ กห 0307/1863 ลง 28 มิ.ย.62

ให้นำโปรแกรม G-​​Chat มาใช้ใน บก.ทท. เพื่อติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์ เป็นการรักษาความปลอดภัยข้อมูล ซึ่งเป็นไปตามดำริของ นรม.  รายละเอียดตามหนังสือ สส.ทหาร ที่ กห 0307/1840 ลง 15 ก.ค.59 สามรถใช้งานได้ทั้ง แอนดรอย และ ios

 

คลิิ๊กดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน G-Chat ด้านล่าง

download

สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน G-Chat ได้ที่ https://www.ega.or.th/th/profile/978/

 

"กรมการสื่อสารทหาร มุ่งมั่นพัฒนา สร้างสรรค์นวัตกรรม 

ขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อกองบัญชาการอัจฉริยะ"

________________________________

กองนโยบายและแผน

สำนักแผนและอำนวยการสื่อสารทหาร

กรมการสื่อสารทหาร

โทร.ทหาร 5011648