เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

NEWS OHQ1

สน.บก.บก.ทท. ดำเนินการลงทะเบียนเพื่อทำการทดสอบบร่างกาย ผู้มีสิทธิสอบคัดบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร ประจําปี 2562 โดยมีบุคคลพลเรือนที่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบร่างกาย จำนวน 172 นาย ณ อาคาร สน.บก.บก.ทท. เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.62 เวลา 07.00 น.

สอบเทสร่างกายพลเรือนเป็นพลอาสาสมัคร 190617 0128

สอบเทสร่างกายพลเรือนเป็นพลอาสาสมัคร 190617 0113

สอบเทสร่างกายพลเรือนเป็นพลอาสาสมัคร 190617 0136

สอบเทสร่างกายพลเรือนเป็นพลอาสาสมัคร 190617 0111

สอบเทสร่างกายพลเรือนเป็นพลอาสาสมัคร 190617 0116

สอบเทสร่างกายพลเรือนเป็นพลอาสาสมัคร 190617 0102

สอบเทสร่างกายพลเรือนเป็นพลอาสาสมัคร 190617 0064

black button home button next button