เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

NEWS OHQ1

 พล.ต. สมชัย มาลินันท์ ผอ.สน.บก.บก.ทท. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 3 นาย ณ ห้องส่วนบังคับบัญชา ชั้น 5 อาคาร สน.บก.บก.ทท. เมื่อวันที่ 050900 พ.ย.61

1

2

3

4

5

6

7

8

black button home button next button