เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

      สน.บก.บก.ทท. ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการร่วมซักซ้อมดับเพลิงและระงับอัคคีภัย ในอาคาร 5 บก.ทท. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานได้จริงในทุกสถานการณ์ โดย ชุดดับเพลิงปฎิบัติการระงับอัคคีภัย ณ บริเวณอาคาร 5 กองบัญชาการกองทัพไทย เมื่อวันที่ 201330 มิ.ย.61