เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

     สน.บก.บก.ทท. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ สน.บก.บก.ทท. ประจำปี งป.61 ณ โรงแรมแฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 30 - 31 ต.ค.60