เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

       พล.ต. สมควร สาคร ผอ.สน.บก.บก.ทท. และข้าราชการ สน.บก.บก.ทท. ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ภาคประชาชน ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ บริเวณลานอเนกประสงค์ กองบัญชาการกองทัพไทย เมื่อวันที่ 26 ต.ค.60 เวลา 18.30 น.