เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

     สน.บก.บก.ทท. ดำเนินการสอบ ผู้มีสิทธิสอบคัดบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร ประจําปี 2561 โดยมีผู้เข้าสอบคัดบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร จำนวน 129 นาย ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 อาคาร สน.บก.บก.ทท. เมื่อวันที่ 12 ต.ค.60 เวลา 09.00 น.