เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

     พล.อ. ชัยชนะ นาคเกิด รองเสนาธิการทหาร (1) และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกร่วมผสม สหราชอาณาจักรและ บก.ทท. โดยมี พล.ต. สมควร สาคร ผอ.สน.บก.บก.ทท. และ พ.อ. นพดล ระวีวรรณ ผบ.พัน.รวป.สน.บก.บก.ทท. ให้การต้อนรับ ณ ลานอเนกประสงค์ พัน.รวป.สน.บก.บก.ทท. ข.ทุ่งสีกัน เมื่อวันที่ 11 ต.ค.60 เวลา 13.30 น.