เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

     สน.บก.บก.ทท. จัดเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมการใช้เครื่องมือสื่อสารประจำรถ (ทรานฟรอเมอร์) ณ ห้องอบรม ร้อย.รวป.ที่ 1 พัน.รวป.สน.บก.บก.ทท. ข.ทุ่งสีกัน เมื่อวันที่ 11 ต.ค.60 เวลา 09.00 น.