เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

เมื่อวันอังคารที่ 21 ธ.ค.64 เวลา 0900
ผงป.บก.สน.บก.บก.ทท. ได้ดำเนินการจัดพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาและเสริมสร้างแผนการระวังป้องกันที่ตั้ง บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี พ.อ. สุรยา แม้นเหมือน รอง ผอ.สน.บก.บก.ทท. พร้อมคณะฯได้เป็นเกียรติมาเข้าร่วมในการสัมมนาฯ ครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 อาคาร สน.บก.บก.ทท.