เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ธ.ค.64 เวลา 1300 - 1500
สส.ทหาร ได้จัดการประชาสัมพันธ์ Road Show ระบบสารสนเทศไอที บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้กับกำลังพล บก.สน.บก.บก.ทท. และ นขต.สน.บก.บก.ทท. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และแนะนำการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบริการพื้นฐานในการปฏิบัติราชการตามวิสัยทัศน์ บก.ทท. ที่จะเป็น Digital HQ ในปี 2565 และ Smart HQ ในปี 2580 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร สน.บก.บก.ทท.