เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

เมื่อพฤหัสบดีที่ 9 ธ.ค. 2564 เวลา 0930 พล.ต.ม.ล. ประวีร์ จักรพันธุ์ ผอ.สน.บก.บก.ทท. เป็นประธานพิธีประดับยศนายทหารประทวน ผู้ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นพร้อมกล่าวให้โอวาทเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 3 ประการ ดังนี้

1. ยศและตำแหน่งสูงขึ้นให้มีความรับผิดชอบและทุ่มเทในการทำงานให้หน่วย และให้หาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา

2. การทำงานในหน่วยมีแบบธรรมเนียมในการปฏิบัติ และมีเพื่อนร่วมงานให้ช่วยเหลือกันในการปฏิบัติงานเพื่อให้งานสำเร็จตามความมุ่งหมาย

3. ให้ความสำคัญกับครอบครัวเพราะคือผู้ให้กำลังใจและอยู่เคียงข้างเราทั้งสุขและทุกข์