เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

เมื่อวันพุธที่ 1 ธ.ค. 2564 0630 พล.ต.ม.ล. ประวีร์ จักรพันธุ์ ผอ.สน.บก.บก.ทท. พร้อมคณะฯ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ของ สน.บก.บก.ทท. ณ วัดคลองบ้านใหม่ ถ.นาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร