เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พ.ย. 2564 เวลา 0900 - 1530 คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ฯ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์กำลังพลที่สมัครสอบคัดเลือกพลอาสาสมัครเลื่อนฐานะเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2564 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 อาคาร สน.บก.บก.ทท.