เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พ.ย. 2564 เวลา 0900 พล.ต.หม่อมหลวง ประวีร์ จักรพันธุ์ ผอ.สน.บก.บก.ทท. เป็นประธานพิธีประดับยศให้กับนายทหารสัญญาบัตร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นพร้อมกล่าวให้โอวาทเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 4 ประการ ดังนี้

1. ยศและตำแหน่งสูงขึ้นให้มีความรับผิดชอบและทุ่มเทในการทำงานให้หน่วย และให้หาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา

2. การทำงานในหน่วยมีแบบธรรมเนียมในการปฏิบัติ และมีเพื่อนร่วมงานในทุกระดับชั้นให้เป็นแบบอย่างและเป็นผู้นำที่ดี

3. ให้ความสำคัญกับครอบครัวเพราะคือผู้ให้กำลังใจและอยู่เคียงข้างเราทั้งสุขและทุกข์

4. สุขภาพร่างกายมีความสำคัญในการทำงาน ให้รักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ

ณ ห้องส่วนบังคับบัญชา ชั้น 5 อาคาร สน.บก.บก.ทท.