เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

เมื่อ 201330 สนพ.ยบ.ทหาร จัดเจ้าหน้าที่มาให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2564 ให้กับกำลังพลในส่วน บก.สน.บก.ฯ/พัน.สห.สน.บกฯ และร้อย.บร.สน.บก.ฯ ณ อาคาร สน.บก.ฯ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย...