เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

เมื่อวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 0830 พลตรี ฐนิตพัฒน์ อุทะนุตนันท์ ผอ.สน.บก.บก.ทท. เป็นประธาน ในพิธีมอบสวัสดิการช่วยเหลือให้กับกำลังพล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ภายในหน่วย สน.บก.บก.ทท. ประจำเดือน มี.ค.64 ณ จุดรวมพล ขั้น ๑ อาคาร สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย