เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 0900
พลตรี ฐนิตพัฒน์ อุทะนุตนันท์ ผู้อำนวยการ สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะฯ เดินตรวจความเรียบร้อยภายใน สน.บก.บก.ทท. เพื่อเตรียมความพร้อมการรับตรวจจาก สจร.ทหาร