เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

เรียน ผู้ใช้บริการระบบ RTARF MAIL

          ตามที่ ศซบ.ทหาร ตรวจพบ อีเมลมีลักษณะเนื้อหาหลอกลวง ผู้ใช้งาน RTARF MAIL ควรเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีและเปลี่ยนทุก 6 เดือน โดยควรปฏิบัติ ดังนี้
             1. มีความยาว มากกว่า 8 ตัวอักษรประกอบด้วยอักษร ตัวใหญ่ ตัวเล็ก ตัวเลข และสัญลักษณ์ผสมกัน
             2. ไม่ควรตั้ง รหัสผ่านจากคำที่เรียงกันบนแป้นพิมพ์
             3. ไม่ควรตั้ง รหัสผ่าน จากข้อมูลส่วนตัว เช่น วันเดือนปีเกิด ชื่อ เบอร์โทรฯ หรือคำศัพท์จากพจนานุกรม
             4. ไม่ควรตั้ง รหัสผ่านเหมือนกับระบบอื่น หรือใช้รหัสผ่านเดียวกันกับทุกระบบ
             5. ห้ามบอก หรือเผยแพร่รหัสผ่านให้กับผู้อื่น

วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน RTARF MAIL คลิ๊ก new

640210 แจ้งเปลี่ยนรหัสผ่าน RTARF MAIL V1