เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 0630 สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี พลตรี ฐนิตพัฒน์ อุทะนุตนันท์ ผู้อำนวยการ สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย ณ จุดรวมพล ชั้น 1 อาคาร สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย