เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2563  พล.ต. ฐนิตพัฒน์ อุทะนุตนันท์ ผู้อำนวยการ สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย  เป็นประธานในพิธีการรับการรายงานตัวเข้ารับราชการเป็น พลอาสาสมัคร สังกัดกองพันทหารสารวัตรฯ  จำนวน 12 นาย ณ ห้องส่วนบังคับบัญชา ชั้น 5 อาคาร สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย