เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 1030 พล.ต. ฐนิตพัฒน์ อุทะนุตนันท์ ผู้อำนวยการ สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 1 นาย ณ ห้องส่วนบังคับบัญชา ชั้น 5 สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย