เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 0830 พล.ต.ฐนิตพัฒน์ อุทะนุตนันท์ ผู้อำนวยการ สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานในการในพิธีประดับยศกับผู้ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น และมอบของขวัญประจำเดือนเกิดให้กับข้าราชการ สน.บก.บก.ทท.ณ จุดรวมพล ชั้น 1 สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย