เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ต.ค.63 เวลา 1100 พล.ต.ฐนิตพัฒน์  อุทะนุตนันท์ ผู้อำนวยการ สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดฯ รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 2 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย