เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 1100 พล.ต.ฐนิตพัฒน์ อุทะนุตนันท์ ผู้อำนวยการ สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้บุตรข้าราชการ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย