เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 1030 พล.ต. ฐนิตพัฒน์ อุทะนุตนันท์ ผู้อำนวยการ สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศและรับการรายงานตัวฯ จำนวน 3 นาย ณ ห้องส่วนบังคับบัญชา ชั้น 5 สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย