เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 0740 สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 โดยมี พลตรี ฐนิตพัฒน์ อุทะนุตนันท์ ผู้อำนวยการ สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย ณ จุดรวมพล ชั้น 1 สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย