เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

ในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 0600 ผู้อำนวยการสำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะผู้บังคับบัญชา ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ลานอเนกประสงค์ บก.ทท.