เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

ประกาศสอบคัดเลือกกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว ทหารอาสา

ประกาศ สำนักกองบัญชการ กองบัญชาการกองทัพไทย

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ดาวน์โหลด รายละเอียดเพิ่มเติม และใบสมัครได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

newประกาศผลสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

clickประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติ (ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย)สอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

clickประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

clickรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

clickใบสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แนวข้อสอบ

clickระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒

clickระเบียบว่าด้วย การรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔

clickพระราชบัญญัติ จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑

clickพระราชบัญญัติ จัดระเบียบการรับราชการกระทรวจกลาโหม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖

clickพระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗

clickพระราชบัญญัติ ว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ ประชาธิปก ปร.

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม : แผนกธุรการและกำลังพล กองบัญชาการ ชั้น ๔ อาคาร สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๒-๕๗๒๑๖๖๕ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘-๔๓๔๐-๔๖๒๙ (เฉพาะวันและเวลาราชการ)