เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

 

 

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

แผนปฏิบัติการประจำปี

ประกาศแผน จัดซื้อ   จัดจ้าง

ประกาศร่างขอบเขต (TOR)

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะ (e bidding)

ประกาศผลผุ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ จัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างรายเดือน (สขร.1)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(ไตรตมาส)
ประกาศราคากลาง(ไม่ใช่งานก่อสร้าง)


 


ประจำปีงบประมาณ 60
 ลำดับ รายการ วัน เดือน ปี  ดูรายการ 
1

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

29 ก.ย. - 10 ต.ค.59
2 สอบราคาซื้อถังขยะคอนแทนเนอร์ 20 ม.ค. - 31 ม.ค.60
3 สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานบริเวณชั้น 5 สน.บก.บก.ทท. 15 พ.ค. - 25 พ.ค.60
4 สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่เตรียมพร้อม พัน สห.สน.บก.บก.ทท. 1 ส.ค. - 11 ส.ค.60

 


 

 

ประจำปีงบประมาณ 59
 ลำดับ รายการ วัน เดือน ปี  ดูรายการ 
1

สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร กองพันสารวัตรทหาร สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย

3 มิ.ย. - 13 มิ.ย. 59
2 สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ศบท. 3 มิ.ย. - 13 มิ.ย.59
3 สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด พื้นที่ พัน.รวป.สน.บก.บก.ทท. 11 พ.ค. - 23 พ.ค.59

 

ประจำปีงบประมาณ 58
 ลำดับ รายการ วัน เดือน ปี  ดูรายการ 
1

สอบราคาจ้างเหมาทาสีผนังภายนอก ภายในอาคาร สน.บก.บก.ทท.และโรงประกอบเลี้ยง

7 พ.ย. - 17 พ.ย.57
2 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ 7 พ.ย. - 17 พ.ย.57
3 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร สน.บก.บก.ทท. 28 พ.ย. - 8 ธ.ค.57
4 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารภายใน พัน.รวป.สน.บก.บก.ทท. 28 พ.ย. - 8 ธ.ค.57 
5 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สายช่าง ( แผนที่ ) 27 พ.ย. - 8 ธ.ค.57 
6 สอบราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันเสียง, แว่นตานิรภัย และกล้องตรวจเป้า 9 ธ.ค - 19 ธ.ค.57 
7 สอบราคาซื้อถังขยะคอนเทนเนอร์  25 ก.ย. - ต.ค.58