เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

ประจำปีงบประมาณ 60
 ลำดับ รายการ วัน เดือน ปี  ดูรายการ 
1

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

29 ก.ย. - 10 ต.ค.59
2 สอบราคาซื้อถังขยะคอนแทนเนอร์ 20 ม.ค. - 31 ม.ค.60
3 สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานบริเวณชั้น 5 สน.บก.บก.ทท. 15 พ.ค. - 25 พ.ค.60
4 สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่เตรียมพร้อม พัน สห.สน.บก.บก.ทท. 1 ส.ค. - 11 ส.ค.60