เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

ประจำปีงบประมาณ 60
 ลำดับ รายการ วัน เดือน ปี  ดูรายการ 
1

ประกวดราคาซื้อชุดปราบจราจล ( e-bidding)

11 - 18 ต.ค.59
2 ประกวดราคาซื้อเสื้อเกราะแข็งป้องกันกระสุน ( e-bidding) 22 - 29 ก.ย.59 
3 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ ( e-bidding) 26 ก.ย. - 3 ต.ค.59 
4 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ ( e-bidding) 10 - 18 พ.ย.59
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถ บก.ทท. ( e-bidding) 4 - 11 ส.ค.60