เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

ประจำปีงบประมาณ 61
 ลำดับ รายการ วัน เดือน ปี  ดูรายการ 
1

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบส่องสว่าง และระบบป้องกันฟ้าผ่า ในพื้นที่ พัน รวป.สน.บก.บก.ทท. ( e-bidding)

9 - 16 มี.ค.61
     
   

 

 

ประจำปีงบประมาณ 60
 ลำดับ รายการ วัน เดือน ปี  ดูรายการ 
1

ประกวดราคาซื้อชุดปราบจราจล ( e-bidding)

11 - 18 ต.ค.59
2 ประกวดราคาซื้อเสื้อเกราะแข็งป้องกันกระสุน ( e-bidding) 22 - 29 ก.ย.59 
3 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ ( e-bidding) 26 ก.ย. - 3 ต.ค.59 
4 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ ( e-bidding) 10 - 18 พ.ย.59
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถ บก.ทท. ( e-bidding) 4 - 11 ส.ค.60

  

ประจำปีงบประมาณ 59
 ลำดับ รายการ วัน เดือน ปี  ดูรายการ 
1

ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตทหารกองประจำการ

-
2 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตทหารกองประจำการ 7 มิ.ย. - 14 มิ.ย.59
3 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตทหารกองประจำการ 17 - 24 ส.ค.59