เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

 

            

ประจำปีงบประมาณ 65
1 งานจ้างปรนบัติบำรุงระบบกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย ภายในพื้นที่ส่วนกลาง บก.ทท. ปีงบประมาณ 2565  14 ก.ย.64
2 งานซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2565  18 พ.ย.64  
       

 

ประจำปีงบประมาณ 62
1 งานจ้างปรับปรุงอาคารรับประทานอาหาร และโรงประกอบเลี้ยง ของ พัน.รวป.สน.บก.บก.ทท. 29 มี.ค.62
 งานซื้อครุภัณฑ์สายยุทธโยธา 
29 มี.ค.62   click1
3 งานจ้างซ่อมแซมอาคารจอดรถ 10 ชั้น บก.ทท. (สสห.ศบท.) 23 พ.ค.62 icon hot

 

 

 

 

ประจำปีงบประมาณ 61
1 งานจ้างซ่อมแซม สสห.ศบท.อาคารจอดรถ 10 ชั้น บก.ทท.ในพื้นที่บริเวณชั้น 1 อาคารรถ 10 ชั้น บก.ทท.(แจ้งวัฒนะ) 5 ต.ค.61
 งานจ้างปรับปรุงระบบส่องสว่างและระบบป้องกันฟ้าผ่า ในพื้นที่ พัน.รวป.สน.บก.บก.ทท. 6 มี.ค.61   click1