เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

ประจำปีงบประมาณ 63
 ลำดับ ประจำเดือน ปี ดูรายการ 
1 ตุลาคม 2562
 พฤศจิกายน 2562
3  ธันวาคม 2562
 4  มกราคม  2563
     
     
     
     
     
     
     
     
       

 

 

ประจำปีงบประมาณ 62
 ลำดับ ประจำเดือน ปี ดูรายการ 
1 ตุลาคม 2561
 พฤศจิกายน 2561
3  ธันวาคม 2561
4 มกราคม 2562 click1
5 กุมภาพันธ์ 2562 click1
6 มีนาคม 2562 click1
7 เมษายน 2562 click1
8 พฤษภาคม 2562 click1
9 มิถุนายน 2562 click1
10 กรกฎาคม 2562 click1
11 สิงหาคม 2562 click1
 12 กันยายน 2562  click1
       

 

ประจำปีงบประมาณ 61
 ลำดับ รายการ วัน เดือน ปี  ดูรายการ 
1

ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบส่องสว่างและระบบป้องกันฟ้าผ่า พื้นที่ พัน รวป.สน.บก.บก.ทท.

28 มี.ค.61
 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรนนิบัติบำรุงระบบกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย พื้นที่ บก.ทท. (วิธีคัดเลือก)  8 พ.ค.61
 3  ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเติมน้ำยาสุขภัณฑ์ห้องน้ำและค่าบริการอาคาร 1 บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย.61   click1
4 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปฏิบัติบำรุงระบบกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัยภายในพื้น บก.ทท. ที่ประจำปี 2562 (วิธีคัดเลือก) 26 ก.ย.61 click1
 5  ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกราบยาเสพติดให้กับ พัน.สห.สน.บก.บก.ทท. (วิธีคัดเลือก) 31 ส.ค.61   click1
       
       
       
       
       

 

ประจำปีงบประมาณ 60
 ลำดับ รายการ วัน เดือน ปี  ดูรายการ 
1

ผู้ชนะการประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานบริเวณ ชั้น 5

30 พ.ค.60
2 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถ 23 ส.ค.60
3 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปราบจราจล 6 ธ.ค.60
4 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเสื้อเกราะแข็ง ป้องกันกระสุน 6 ธ.ค.60
5 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ 6 ธ.ค.60

 

ประจำปีงบประมาณ 59
 ลำดับ รายการ วัน เดือน ปี  ดูรายการ 
1

ผู้ชนะการประกาศสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด พื้นที่ พัน.รวป.สน.บก.บก.ทท.

22 พ.ค.59
2 ผู้ชนะการประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ศบท. 14 มิ.ย.59
3 ผู้ชนะการประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร กองพันสารวัตรทหาร สำนักกองบัญชาการ กองบัญชาการกองทัพไทย 20 มิ.ย.59

 

ประจำปีงบประมาณ 58
 ลำดับ รายการ วัน เดือน ปี  ดูรายการ 
1

ผู้ชนะการประกาศสอบราคาจ้างทาสีผนังภายนอก ภายในอาคาร สน.บก.บก.ทท. และโรงประกอบเลี้ยง

18 พ.ย.57
2 ผู้ชนะการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑสายพลาธิการ 18 พ.ย.57
3 ผู้ชนะการประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร สน.บก.บก.ทท. 12 ธ.ค.57
4 ผู้ชนะการประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารภายใน พัน.รวป.สน.บก.บก.ทท. 12 ธ.ค.57
5 ผู้ชนะการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สายช่าง (แผนที่) 9 ธ.ค.57
6 ผู้ชนะการประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันเสียง,แว่นตานิรภัย และกล้องตรวจเป้า 22 ธ.ค.57
7 ผู้ชนะการประกาศประกวดราคาจ้างทำชั้นวางสิ่งอุปกรณ์สำเร็จรูป ชนิดถอดประกอบได้ 20 ก.ค.58
8 ผู้ชนะการประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ (เครื่องตัดหญ้าต่าง) 23 ก.ค.58
9 ผู้ชนะการประกาศประกวดราคาซื้อถังขยะคอนเทนเนอ 25 ก.ย.58