เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

ประจำปีงบประมาณ 60
 ลำดับ รายการ วัน เดือน ปี  ดูรายการ 
1

ผู้ชนะการประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานบริเวณ ชั้น 5

30 พ.ค.60
2 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถ 23 ส.ค.60
3 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปราบจราจล 6 ธ.ค.60
4 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเสื้อเกราะแข็ง ป้องกันกระสุน 6 ธ.ค.60
5 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ 6 ธ.ค.60