เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

 

 

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

แผนปฏิบัติการประจำปี

ประกาศแผน จัดซื้อ   จัดจ้าง

ประกาศร่างขอบเขต (TOR)

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะ (e bidding)

ประกาศผลผุ้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ จัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างรายเดือน (สขร.1)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(ไตรตมาส)
ประกาศราคากลาง(ไม่ใช่งานก่อสร้าง)